Trening Uważności odsłona II.

W 1979 roku, Jon Kabat-Zinn założyciel Kliniki Redukcji Stresu przy Uniwersytecie w Massachusetts, stworzył MBSR (Mindfulness-Based Stress Reduction / Redukcja Stresu Oparta na Uważności), program chroniony prawami autorskimi.

MBSR jest bardzo dobrze ustrukturyzowanym, naukowo potwierdzonym i stosunkowo intensywnym szkoleniem medytacji uważności. Praktyki wykorzystywane podczas kursu zostały zaadaptowane z klasycznych buddyjskich medytacji i jogi, jednak MBSR jako świeckie podejście nie koliduje z żadnym systemem wierzeń i przekonań.

Prawie 40 lat badań potwierdza, że większość ludzi, którzy ukończyli 8-tygodniowy Kurs MBSR, doświadcza:

 • trwałego zmniejszenia objawów fizycznych i psychicznych

 • większej energii i entuzjazmu w życiu

 • większej zdolności, umiejętności relaksowania się

 • poprawy samooceny

 • zmniejszenia poziomu/nasilenia bólu i zwiększenia zdolności do radzenia sobie z chronicznym bólem

 • umiejętności radzenia sobie bardziej efektywnie w sytuacjach stresowych zarówno krótko- jak i długotrwałych.

Poprzez regularną praktykę uczestnicy nabywają umiejętności świadomej pracy z własnym stresem, bólem, chorobami oraz wyzwaniami dnia codziennego. Osiąganie równowagi i dobrego samopoczucia wymaga od nich podnoszenia świadomości wszystkich aspektów siebie samego-ciała i umysłu.

Kurs MBSR zaczyna Spotkanie Zerowe, a po nim następuje cotygodniowe 7 spotkań. Dodatkowo jest przewidziany Dzień Uważności, który zwyczajowo odbywa się po 6 spotkaniu kursu.

Do formalnych praktyk, stosowanych w trakcie kursu MBSR należą:

 • skanowanie ciała, praktyka w pozycji leżącej

 • uważna joga wykonana z uważną świadomością ciała

 • medytacja siedząca, uważność kierowana do oddechu, ciała, wrażeń, emocji oraz praktyka uważności obejmująca wszystko co się pojawia (nieukierunkowana)

 • medytacja chodzona

Do praktyk nieformalnych, stosowanych w trakcie Kursu MBSR należą:

 • świadomość przyjemnych i nieprzyjemnych zdarzeń

 • świadomość oddechu

 • świadomość rutynowych zajęć i zdarzeń takich, jak jedzenie, pogoda, prowadzenie samochodu, chodzenie, świadomość komunikacji interpersonalnej

Codzienna praca własna między zajęciami, sześć dni między wszystkimi sesjami, obejmuje około 45 minut praktyki formalnej i 5-15 minut praktyki nieformalnej.

MBSR jest z powodzeniem wykorzystywany (z odpowiednimi modyfikacjami) w wielu ośrodkach medycznych, a także w placówkach innych niż medyczne, takich jak szkoły, więzienia, środowiska pracy, w sportowych programach szkoleniowych.

Dodaj komentarz