Nieśmiałość versus śmiałość

Czy zastanawialiśmy się kiedyś nad ty, co to jest nieśmiałość? Z czym on jest związana w kategoriach psychologicznych? Czy nieśmiałość kontra śmiałość istnieje na drodze przetargu? To znaczy im bardziej ktoś jest śmiały tym mniej ma w sobie nieśmiałości, a może wcale tak nie jest, może śmiałość to tylko maskowana nieśmiałość. Spróbujmy odpowiedzieć na te […]

Pierwszy krok czyli jak znaleźć motywację do treningu

Motywacja- stan gotowości do podjęcia określonego działania, wzbudzony potrzebą zespołu procesów psychicznych i fizjologicznych, określający podłoże zachowań i ich zmian. Wyróżniamy dwa rodzaje motywacji: wewnętrzną i zewnętrzną. Skutkiem motywacji wewnętrznej – najważniejszej, jest zaspokajanie potrzeb, a zewnętrzna polega na ich wzbudzaniu przez zastosowanie kar i nagród. Każdy z nas ma jakieś cele w życiu. Chcemy […]