Pierwszy krok czyli jak znaleźć motywację do treningu

Motywacja- stan gotowości do podjęcia określonego działania, wzbudzony potrzebą zespołu procesów psychicznych i fizjologicznych, określający podłoże zachowań i ich zmian. Wyróżniamy dwa rodzaje motywacji: wewnętrzną i zewnętrzną. Skutkiem motywacji wewnętrznej – najważniejszej, jest zaspokajanie potrzeb, a zewnętrzna polega na ich wzbudzaniu przez zastosowanie kar i nagród. Każdy z nas ma jakieś cele w życiu. Chcemy […]