Trening Uważności odsłona II.

W 1979 roku, Jon Kabat-Zinn założyciel Kliniki Redukcji Stresu przy Uniwersytecie w Massachusetts, stworzył MBSR (Mindfulness-Based Stress Reduction / Redukcja Stresu Oparta na Uważności), program chroniony prawami autorskimi. MBSR jest bardzo dobrze ustrukturyzowanym, naukowo potwierdzonym i stosunkowo intensywnym szkoleniem medytacji uważności. Praktyki wykorzystywane podczas kursu zostały zaadaptowane z klasycznych buddyjskich medytacji i jogi, jednak MBSR […]

Pierwszy krok czyli jak znaleźć motywację do treningu

Motywacja- stan gotowości do podjęcia określonego działania, wzbudzony potrzebą zespołu procesów psychicznych i fizjologicznych, określający podłoże zachowań i ich zmian. Wyróżniamy dwa rodzaje motywacji: wewnętrzną i zewnętrzną. Skutkiem motywacji wewnętrznej – najważniejszej, jest zaspokajanie potrzeb, a zewnętrzna polega na ich wzbudzaniu przez zastosowanie kar i nagród. Każdy z nas ma jakieś cele w życiu. Chcemy […]